spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

Zdrowie pacjenta

Aktualny numer

"Zdrowie Pacjenta" to bezpłatny kwartalnik wydawany przez SPZZLO Warszawa-Żoliborz w nakładzie 6000 egzemplarzy. Dystrybucja obejmuje 12 placówek wchodzących w skład zakładu, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Żoliborz, Urząd Dzielnicy Bielany, Urząd Gminy Łomianki oraz okoliczne szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie.

 

W aktualnym numerze kwartalnika "Zdrowie Pacjenta" (LATO 2017) polecamy wakacyjny poradnik, jak radzić sobie w przypadku użądlenia przez owady, ukąszenia przez żmiję lub poparzenia przez meduzę oraz jak chronić się przed kleszczami. Z tematów poważniejszych proponujemy artykuł o współuzależnieniu od alkoholu, napisany przez kierownika Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Żeromskiego 13 oraz o raku prostaty. W ramach aktualności zamieściliśmy relację ze współorganizowanej przez SPZZLO Warszawa-Żoliborz konferencji pt. „Sieć szpitali, koordynowana ochrona zdrowia: wyzwania dla Warszawy”, która odbyła się 31.05.2017 roku w Urzędzie Dzielnicy Bielany, informację o Medalu Europejskim przyznanym przez Bussines Centre Club oraz notatkę z XXIV Gali Samorządowego Konkursu „Ośmiu wspaniałych”. A na zakończenie wakacyjna krzyżówka. 

 

 ZAPRASZAMY DO INTERESUJĄCEJ LEKTURY!

  

 

Kwartalnik 2/2017


(2/2017)


drukuj do pdf

Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje unijne
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2017