spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

medycyna pracy

Ankieta

Nazwa Firmy
Adres
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów
Telefon kontaktowy
Godzina kontaktu
Liczba pracowników
Rodzaje stanowisk

Czy są Państwo zainteresowani badaniami psychotechnicznymi?
Tak Nie

Czy są Państwo zainteresowani dodatkowymi usługami medycznymi?
Tak Nie

Czy są Państwo zainteresowani stałym świadczeniami pielęgniarki zabiegowej?
Tak Nie

Czy są Państwo zainteresowani stałym dostępem do lekarza internisty?
Tak Nie

Specjaliści, do których chcą Państwo mieć stały dostęp:
Okulista
Laryngolog
Ginekolog
Chirurg - Ortopeda
Kardiolog
Neurolog
Dermatolog
Stomatolog

Zakres diagnostyki medycznej interesujący Państwa firmę:
EKG
USG
Cytologia
Spirometria
RTG

Preferowany sposób zapłaty:
Według cennika
Ryczałtem za każde wydane zaświadczenie niezależnie od ilości dodatkowych badań niezbędnych do wydania powyższego zaświadczenia
Stawka miesięczna za każdego zgłoszonego pracownika.

Dodatkowe wymagania:

Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje unijne
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2019