spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

medycyna pracy

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawcy zobowiązani są do zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych związanych z ochroną zdrowia pracowników. Zakres ich obowiązków ustalony jest w rozdziale "Profilaktyczna Ochrona Zdrowia", obejmującym art. 226-233 Kodeksu pracy. Podstawowy zakres tej ochrony stanowi obowiązek oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.


Zakres realizowanej i finansowanej przez pracodawców profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników obejmuje też między innymi badania lekarskie: wstępne, okresowe, i kontrolne, oraz każdą inną formę profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędną z uwagi na warunki pracy. Wykonywanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami pracodawca powierza jednostkom organizacyjnym służby medycyny pracy.jedną z takich jednostek jest Poradnia Medycyny Pracy, działająca przy SPZZLO Warszawa - Żoliborz.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy

Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące profilaktycznej ochrony zdrowia

drukuj do pdf

Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje unijne
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2019