spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz
Nasze przychodnie

Szajnochy 8


Przychodnia Szajnochy


ul. Szajnochy 8

Centrala - tel. 22 833-14-70 do 75


Rejestracja POZ Interniści tel. 22 832-44-35 lub 22 833-14-70 do 75 w. 0666


Rejestracja POZ dla Dzieci Chorych tel. 22 833-58-85 lub 22 833-14-70 do 75 w. 0131 


Rejestracja POZ dla Dzieci Zdrowych oraz Punkt Szczepień tel. 22 832 -74-08 lub 22 833-14-70 do 75 w.  0132

 


Rejestracje POZ czynne w godzinach 07:30 - 20:00. 


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna  - tel. 22 832 44 36. 


Rejestracja Specjalistyczna- tel. 22 833-58-80 lub 22 833-14-70 do 75 w. 0667; 0-784-476-641

czynna w godzinach 07:30 - 20:00 (poradnie 08:00-20:00).

Szajnochy

 


Kierownik: 


Przełożona: st. pielęgniarka koordynująca Mariola Sius

 

Przychodnia przy ul. Szajnochy 8 to siedziba i jednocześnie największa placówka zakładu. W ciągu ostatnich trzech lat obiekt przeszedł gruntowny remont i termomodernizację.  W placówce znajduję się Laboratorium, wykonujące badania dla wszystkich naszych placówek. Znajdują się również pracownia RTG, USG, Mammografii oraz Densytometrii. Mieszczą się tu także Poradnia Rehabilitacji i Fizykoterapii dla Dzieci i Młodzieży, nagrodzona Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”  oraz Poradnia Rehabilitacji i Fizykoterapii dla Dorosłych. Placówka świadczy liczne usługi z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, w tym chirurgii ogólnej dla dorosłych i dzieci, dermatologii, ginekologii i położnictwa, gruźlicy i chorób płuc, kardiologii, neurologii, onkologii, ortopedii, osteoporozy, reumatologii oraz urologii.  Pacjenci mogą również korzystać z usług Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Na 3 poziomie budynku mieści się dyrekcja oraz administracja zakładu.

 

 

Centrala tel. 22 833-14-70 do 75
Sekretariat dyrekcji

tel. 22 833-58-88
fax 22 833-58-82

Kancelaria  tel. 22 864-00-89
PORADNIE
Poradnia POZ - dorośli 22 832-44-35 lub
22 833-14-70 do 75 w. 0666
Poradnia POZ - dzieci

22 833-58-85 lub
22 833-14-70 do 75 w. 0131 (chore),

22 832 74 08 w. 0132 (punkt szczepień)

Dermatologiczna
22 833-58-80 w. 0120
 Neurologiczna 22 833-14-70 do 75 w. 0667
 Gruźlicy i Chorób Płuc

 22 833-58-83 lub
22 833-14-70 do 75 w. 0133

 Chirurgii Ogólnej

 22 833-14-70 do 75 w. 0667

Chirurgii Ogólnej dla Dzieci

22 833 14-70 do 75 w. 0139

Ginekologiczno-Położnicza 22 864 01 84 lub 22 833-14-70 do 75 w. 0130
Urologiczna 22 833-14-70 do 75 w. 0667
Kardiologiczna 22 833-14-70 do 75 w. 0119
Reumatologiczna 22 833-14-70 do 75 w. 0667
Stomatologiczna    22 832-35-57 lub
22 833-14-70 do 75 w. 0110
Osteoporozy 22 833-58-80 lub
22 833-14-70 do 75 w. 0667
Onkologiczna 22 833-58-80 lub
22 833-14-70 do 75 w.0667
Ortopedyczna 22 833-58-80 lub
22 833-14-70 do 75 w. 0667
Rehabilitacji i Fizykoterapii
dla Dorosłych
22 833-14-70 do 75 w. 0111
Rehabilitacji i Fizykoterapii
dla Dzieci i Młodzieży
22 833-14-70 do 75 w. 0134
PRACOWNIE
Diagnostyki Laboratoryjnej
 Rejestracja Laboratorium
w godz. 7:30-09:30
oraz
w godz. 15:00-18:00
22 833-92-11 lub
22 833-14-70 do 75 w. 0121, 0122
 Rejestracja Bakteriologii
od poniedziałku do czwartku
w godz. 7:30-09:30
22 833-14-70 do 75 w. 0141
 Laboratorium
w godz. 8:00-16:00
22 833-92-11 lub
22 833-14-70 do 75 w. 0124
Diagnostyki Obrazowej
EKG 22 833-14-70 do 75 w. 0104
USG 22 833-14-70 do 75 w. 0142, 0125
RTG / Mammografia 22 833-14-70 do 75 w. 0125, 0126

* UWAGA! Poniżej podane Harmonogramy mogą ulec zmianie.

Rejestracja POZ Szajnochy

Szajnochy Diagnostyka

Szajnochy Laboratorium

drukuj do pdf

powrót do listy przychodni
Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje unijne
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2017