spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

Programy zdrowotne i profilaktyczne

Programy zdrowotne i profilaktyczne

bb

SPZZLO Warszawa-Żoliborz uczestniczy w licznych programach prozdrowotnych współfinansowanych przez Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Profilaktyka to istotny element ochrony zdrowia, ponieważ zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, odpowiednie postępowanie zdrowotne może zapobiec wielu chorobom, w tym groźnym chorobom cywilizacyjnym, takim jak nowotwory, choroby układu krążenia, czy schorzenia związane z nadużywaniem alkoholu i paleniem papierosów. Równie istotna jest opieka nad kobietą w ciąży i jej nie narodzonym dzieckiem.

Usługi

Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje UE
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2020