spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

Poradnie
dla dorosłych

Terapia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia mieści się w przychodni przy ul. Żeromskiego 13.

 


Kierownik - Włodzimierz Truszewski

 

Kontakt telefoniczny pod nr 22 663 54 39.

 

 

Program terapeutyczny realizowany w Ośrodku  przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin z problemem alkoholowym (współuzależnionych). Podjęcie terapii przez osoby uzależnione nie wymaga skierowania. Przyjmowane są bezpłatnie osoby nieubezpieczone. Natomiast osoby z rodzin i bliscy muszą mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i być ubezpieczone. Pacjentów uzależnionych oraz członków rodzin nie obowiązuje rejonizacja.


Zainteresowani terapią zgłaszają się osobiście lub telefonicznie bezpośrednio do Ośrodka (gabinet pierwszego kontaktu).

 

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 W jego skład wchodzą:

 

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

 

 

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA


W Poradni prowadzona jest terapia osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, oparta na psychologicznych metodach oddziaływania z aktywnym udziałem pacjenta. Program terapeutyczny realizowany jest w formie zajęć grupowych i w kontakcie indywidualnym z prowadzącym psychologiem. Każdy pacjent otrzymuje Osobisty Plan Terapii, uwzględniający specyfikę jego problemów i określający zakres zadań terapeutycznych oraz terminy i sposób ich wykonania.


Przy przyjęciu obligatoryjne jest badanie lekarskie.

 

 

PROGRAM TERAPII DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

 

Jest to program intensywny, zakładający częste uczestnictwo pacjenta zarówno w grupach terapeutycznych, jak w psychoterapii indywidualnej.

Ważnym elementem jest udział w mityngach AA.

Generalnym celem terapii jest utrzymanie trwałej abstynencji oraz poprawa jakości życia, a podstawową metodą leczenia - psychoterapia służąca:

 

 • uczeniu pacjentów radzenia sobie z głodem alkoholowym i zapobiegania nawrotom choroby,
 • budowaniu umiejętności życia na trzeźwo, pozwalających na rozwój osobisty i duchowy.W Poradni nie są podawane środki farmakologiczne typu anticol, esperal.

Program realizowany jest w kilku etapach.

 

 

PROGRAM DLA OSÓB WSPÓŁUZALEZNIONYCH

Oferta programowa adresowana jest zarówno do członków rodzin osób leczących się, jak i osób z rodzin, w których alkoholik nie leczy się.

Rozpoznanie natury własnych problemów związanych z alkoholizmem bliskiej osoby, zdobycie wiedzy o uzależnieniu i współuzależnieniu to początek terapii.

Dalsza praca terapeutyczna skoncentrowana jest na uczeniu się nowych, konstruktywnych zachowań i postaw wobec osoby uzależnionej i siebie samego.

W wypadku rozpoznania przemocy w czasie postępowania diagnostycznego pacjent kierowany jest najpierw do programu przeciwdziałania przemocy, który obejmuje udział w grupie, pomoc psychologiczną i w razie potrzeb - farmakologiczną. Nabycie bowiem podstawowych umiejętności skutecznej obrony i korzystania z przysługujących praw jest niezbędne do efektywnego uczestniczenia w zasadniczym programie terapii dla współuzależnionych.ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

W Oddziale Dziennym realizowany jest intensywny program terapeutyczny (zakres podstawowy) dla osób uzależnionych od alkoholu.

Terapia trwa 7 tygodni. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30 z półgodzinną przerwą na posiłek.

Osoby chcące podjąć terapię w Oddziale zgłaszają się do Ośrodka bez skierowania. W Poradni Ośrodka przeprowadzana jest wstępna diagnoza uzależnienia i kwalifikowanie do Oddziału Dziennego.

Pacjenci są informowani o warunkach i zasadach leczenia, np.:

 

 • nie są przyjmowane osoby z esperalem,
 • w Oddziale nie są leczone choroby współistniejące,
 • obowiązuje bezwzględny wymóg zachowania abstynencji od alkoholu i środków zmieniających świadomość.W porozumieniu z pacjentem ustalany jest termin przyjęcia do Oddziału, uwzględniający m.in. potrzebę załatwienia ważnych spraw, które kolidowałyby z terapią. W okresie ewentualnego oczekiwania pacjenci uczestniczą w terapii w Poradni i mityngach AA.


Osoby zgłaszające się do Oddziału muszą być trzeźwe. Przyjęcia odbywają się raz w tygodniu. Wymagane są następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne (osoby ubezpieczone).


Za okres leczenia w Oddziale Dziennym pacjent może uzyskać zwolnienie lekarskie.

W czasie terapii w Oddziale obowiązuje regulamin, który pacjent podpisuje w dniu przyjęcia.


Nasi lekarze i psycholodzy:

 

 • Dorota Bartoszewicz- psycholog
 • Małgorzata Fijałkowska - psycholog
 • Ewa Iwanicka-Kownacka - lekarz psychiatra
 • Józef Kłoskowski - lekarz psychiatra 
 • Renata Pisarczyk - specjalista terapii uzaleznień
 • Renata Puk-Pietruszyńska - specjalista terapii uzależnień
 • Katarzyna Skonieczko-Sekura - specjalista terapii uzależnień
 • Włodzimierz Truszewski - psycholog
 • Urszula Zaniewska-Chłopik - lekarz psychiatra 

 


Realizowany na terenie ośrodka program zdrowotny „Opieka terapeutyczna kierowana  do osób uzależnionych od alkoholu szkodliwie używających alkoholu i innych środków psychoaktywnych, osób uzależnionych krzyżowo, osób współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików, osób doświadczających i stosujących przemoc oraz pacjentów z alkoholowym zespołem abstynencyjnym” finansowany jest przez m.st. Warszawa.

drukuj do pdf

powrót
Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje unijne
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2017