spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

Poradnie
dla dorosłych

Terapia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia mieści się w przychodni przy ul. Żeromskiego 13

 


Kierownik - Włodzimierz Truszewski
Kontakt telefoniczny pod nr 22 663 54 39

 

Program terapeutyczny realizowany w Ośrodku  przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych (osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących oraz osób, których stan psychiczny pogorszył się na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną). Uczestnictwo w programie nie wymaga skierowania. Osoby uzależnione nieubezpieczone przyjmowane są bezpłatnie. Pacjentów uzależnionych oraz współuzależnionych nie obowiązuje rejonizacja.  

 


Zainteresowani terapią zgłaszają się osobiście lub telefonicznie bezpośrednio do Ośrodka (gabinet pierwszego kontaktu).

 

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 W jego skład wchodzą:

 

  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

 

 

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA


W Poradni prowadzona jest terapia osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, oparta na psychologicznych metodach oddziaływania z aktywnym udziałem pacjenta. Program terapeutyczny realizowany jest w formie zajęć grupowych i w kontakcie indywidualnym z prowadzącym psychologiem. Każdy pacjent otrzymuje Osobisty Plan Terapii, uwzględniający specyfikę jego problemów i określający zakres zadań terapeutycznych oraz terminy i sposób ich wykonania.


Przy przyjęciu obligatoryjne jest badanie lekarskie.

 

 

PROGRAM TERAPII DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

 

Jest to program intensywny, zakładający częste uczestnictwo pacjenta zarówno w grupach terapeutycznych, jak w psychoterapii indywidualnej.

Ważnym elementem jest udział w mityngach AA.

Generalnym celem terapii jest utrzymanie trwałej abstynencji oraz poprawa jakości życia, a podstawową metodą leczenia - psychoterapia służąca:

 

  • uczeniu pacjentów radzenia sobie z głodem alkoholowym i zapobiegania nawrotom choroby,
  • budowaniu umiejętności życia na trzeźwo, pozwalających na rozwój osobisty i duchowy.W Poradni nie są podawane środki farmakologiczne typu anticol, esperal.

Program realizowany jest w kilku etapach.

 

 

PROGRAM DLA OSÓB WSPÓŁUZALEZNIONYCH

Oferta programowa adresowana jest zarówno do członków rodzin osób leczących się, jak i osób z rodzin, w których alkoholik nie leczy się.

Rozpoznanie natury własnych problemów związanych z alkoholizmem bliskiej osoby, zdobycie wiedzy o uzależnieniu i współuzależnieniu to początek terapii.

Dalsza praca terapeutyczna skoncentrowana jest na uczeniu się nowych, konstruktywnych zachowań i postaw wobec osoby uzależnionej i siebie samego.

W wypadku rozpoznania przemocy w czasie postępowania diagnostycznego pacjent kierowany jest najpierw do programu przeciwdziałania przemocy, który obejmuje udział w grupie, pomoc psychologiczną i w razie potrzeb - farmakologiczną. Nabycie bowiem podstawowych umiejętności skutecznej obrony i korzystania z przysługujących praw jest niezbędne do efektywnego uczestniczenia w zasadniczym programie terapii dla współuzależnionych.ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

W Oddziale Dziennym realizowany jest intensywny program terapeutyczny (zakres podstawowy) dla osób uzależnionych od alkoholu.

Terapia trwa 7 tygodni. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30 z półgodzinną przerwą na posiłek.

Osoby chcące podjąć terapię w Oddziale zgłaszają się do Ośrodka bez skierowania. W Poradni Ośrodka przeprowadzana jest wstępna diagnoza uzależnienia i kwalifikowanie do Oddziału Dziennego.

Pacjenci są informowani o warunkach i zasadach leczenia, np.:

 

  • nie są przyjmowane osoby z esperalem,
  • w Oddziale nie są leczone choroby współistniejące,
  • obowiązuje bezwzględny wymóg zachowania abstynencji od alkoholu i środków zmieniających świadomość.W porozumieniu z pacjentem ustalany jest termin przyjęcia do Oddziału, uwzględniający m.in. potrzebę załatwienia ważnych spraw, które kolidowałyby z terapią. W okresie ewentualnego oczekiwania pacjenci uczestniczą w terapii w Poradni i mityngach AA.


Osoby zgłaszające się do Oddziału muszą być trzeźwe. Przyjęcia odbywają się raz w tygodniu. Wymagane są następujące dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne (osoby ubezpieczone).


Za okres leczenia w Oddziale Dziennym pacjent może uzyskać zwolnienie lekarskie.

W czasie terapii w Oddziale obowiązuje regulamin, który pacjent podpisuje w dniu przyjęcia.


Realizowany na terenie ośrodka program zdrowotny „Opieka terapeutyczna kierowana  do osób uzależnionych od alkoholu szkodliwie używających alkoholu i innych środków psychoaktywnych, osób uzależnionych krzyżowo, osób współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików, osób doświadczających i stosujących przemoc oraz pacjentów z alkoholowym zespołem abstynencyjnym” finansowany jest przez m.st. Warszawa.

drukuj do pdf

powrót
Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje UE
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2020