spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

Certyfikaty

Certyfikaty

Od 2007 roku SPZZLO Warszawa-Żoliborz świadczy dla Pacjentów usługi w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zgodnie z wdrożonymi międzynarodowymi standardami zarządzania ISO 9001 i ISO 14001.


Potwierdzeniem spełnienia wymagań wymienionych standardów są uzyskiwane w kolejnych latach certyfikaty zgodności.          

 


Od września 2018 roku organizacja również spełnia wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (standard ISO/IEC 27001:2013), co zapewnia zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji przez Organizację. Potwierdzeniem wszechstronności opieki nad Pacjentem i Jego bezpieczeństwa, przy zapewnieniu ciągłości udzielanych świadczeń medycznych, promocji  edukacji zdrowotnej, jakości dokumentacji medycznej oraz respektowanie oczekiwań i opinii Pacjenta było uzyskanie przez SPZZOL Warszawa – Żoliborz w 2011  roku certyfikatu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

 


Akredytacja

 

oraz


certyfikatu akredytacyjnego

Certyfiakt Akredytacja
drukuj do pdf

Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje unijne
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2019