spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

Aktualności

Dla Pacjentów

Uroczyste otwarcie Ośrodka Dziennego Psychogeriatrycznego, Poradni Geriatrycznej oraz Kompleksu Rehabilitacyjnego w należącej do SPZZLO Warszawa-Żoliborz przychodni przy ul. Elbląskiej 35

23 marca br. o godz. 13.00 odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Dziennego Psychogeriatrycznego, Poradni Geriatrycznej oraz Kompleksu Rehabilitacyjnego w należącej do SPZZLO Warszawa-Żoliborz przychodni przy ul. Elbląskiej 35. W celu stworzenia nowych poradni przychodnia została gruntownie wyremontowana oraz zmodernizowana. Wykonano prace z zakresu robót budowlanych, robót elektrycznych oraz robót instalacyjno-sanitarnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 3 mln zł, z czego połowę pokryły dotację m.st. Warszawy.

Uroczyste otwarcie

Uroczystość otwarcia uświetnili swoją obecnością znamienici goście. Obecni byli Pani Poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak, Pan Jacek Wojciechowicz - Z-ca Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Krzysztof Romanowski - Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, oraz Pan Sebastian Drutkowski reprezentant Pani Europoseł Jolanty Hibner. Na uroczystości pojawiły się także władze dzielnic w osobie Burmistrza Bielan Pana Pawła Miastowskiego oraz Pana Michała Jakubowskiego - Z-cy Burmistrza Dzielnicy Żoliborz. Na uroczystość przybyli również radni m.st. Warszawy oraz radni dzielnic Żoliborza i Bielan. Obecny był również Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Pan Dariusz Hajdukiewicz wraz z przedstawicielem Biura Polityki Społecznej Panią Ireną Chmiel - Z-cą Dyrektora BPS. Wśród przybyłych gości nie zabrakło również członków Rady Społecznej SPZZLO Warszawa-Żoliborz na czele z przewodniczącym, Panem Stanisławem Grefkowiczem, dyrektorów innych zakładów lecznictwa otwartego oraz pracowników żoliborskiego zakładu.

 

Na wstępie Dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz, Pani Małgorzata Zaława-Dąbrowska serdecznie przywitała wszystkich przybyłych gości. Następnie zaprezentowała krótką historię zakładu oraz informacje o nowych usługach. Poświęcenia placówki dokonał ksiądz Proboszcz dr Andrzej Kowalski. Po uroczystym przecięciu wstęgi, wszyscy goście zostali oprowadzeni po nowych poradniach. Na zakończenie, po wpisie do księgi pamiątkowej, wszyscy otrzymali informację prasową oraz informacje dotyczące nowych usług.

 

Otwarcie nowych poradni w SPZZLO Warszawa-Żoliborz jest wyjściem naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu społecznemu, szczególnie w aspekcie wzrostu średniej długości życia współczesnego człowieka. Jest też wyrazem nowoczesnego spojrzenia na zagadnienia geriatryczne w medycynie XXI wieku. Właściwie zorganizowana placówka geriatryczna przynosi ogromne korzyści zarówno w aspekcie społecznym, jak i finansowym, ponieważ dzięki odpowiednim działaniom zdrowotnym można zminimalizować ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób wieku podeszłego.

drukuj do pdf

powrót do listy aktualności
Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje UE
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2020