spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

Aktualności

Dla Pacjentów

Informatyzacja w celu wdrożenia EDM wraz z uruchomieniem e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz.

 

 
Fundusze Europejskie


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz realizuje kolejny projekt dotyczący informatyzacji jednostki w ramach wszystkich lokalizacji, jak również z udziałem partnerów, finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach poddziałania 2.1.1 E -usługi dla Mazowsza. Umowa dotycząca współfinansowania ze środków UE ww. projektu została zawarta 13. września 2016 r. 
Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja w celu wdrożenia EDM wraz z uruchomieniem e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz” o szacowanej wartości 6 802 730,00 zł, z której 80%, tj. 5 442 184,00 zł pochodzić będzie ze środków Funduszy Europejskich w ramach pozyskanego dofinansowania ma na celu osiągnięcie poprawy jakości świadczonych usług, głównie przez usprawnienie procesu ich udzielania z wykorzystaniem planowanych do wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki inwestycji SPZZLO Warszawa-Żoliborz przygotuje się do pełnej wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy jednostkami organizacyjnymi oraz na zewnątrz podmiotu, jak również pozwoli na uruchomienie e-usług na wysokim poziomie dojrzałości. Ułatwi to pacjentom dostęp do korzystania z usług podmiotu, a zaangażowanie Partnerów spotęguje ten pozytywny efekt. 

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie zakończony został etap doposażenia jednostki w niezbędną infrastrukturę sprzętowo-serwerową, jak również w końcowej fazie jest proces wdrażania systemu informatycznego umożliwiającego zautomatyzowanie procesów w jednostce, usprawniającego obsługę pacjentów i zapewniającego w przyszłości cyfryzację danych medycznych każdego z nich. 
Przed nami prace programistyczne umożliwiające uruchomienie e-usług dla pacjentów i kadry podmiotu oraz zakończenie inwestycji zmierzającej do uruchomienia Przychodni przy ulicy Klaudyny w nowej lokalizacji. 

Zakładany termin zakończenia projektu i osiągnięcia wszystkich zakładanych produktów zaplanowano na koniec roku 2017 r.

Komputer w gabinecie

Komputer w gabinecie

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna

Zapraszamy do Naszych placówek oraz do śledzenia informacji o projekcie na stronie www.

drukuj do pdf

powrót do listy aktualności
Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje unijne
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2019