spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

Aktualności

Dla Pacjentów

Celem wprowadzenia pakietu jest zwiększenie dostępności w zakresie diagnostyki onkologicznej.
W przypadku podejrzenia nowotworu lekarz zakłada pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (tzw. zielona karta), która uprawnia do szybkiej ścieżki diagnostyki onkologicznej. 


Kto może wydać kartę:


-lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta nowotwór złośliwy
-lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (lekarz specjalista), jeśli zdiagnozuje chorobę nowotworową
-pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu, jeśli w wyniku hospitalizacji zostanie u pacjenta wykryty nowotwór złośliwy. 
-kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego mogą otrzymać również pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. W ich przypadku kartę będzie wystawiał lekarz prowadzący leczenie w szpitalu.


Pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być jak najszybciej zdiagnozowany i rozpocząć leczenie. Dlatego też na szybką terapię onkologiczną składa się kilka etapów:


1) Wstępna diagnostyka 


Wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz przeprowadzenie podstawowych badań. W przypadku podejrzenia choroby nowotworowej pacjent otrzymuje zieloną kartę oraz kierowany jest do lekarza specjalisty, czas oczekiwania pacjenta na wizytę u lekarza specjalisty wynosi maksymalnie 2 tygodnie. 


2) Wykluczenie lub potwierdzenie choroby i pogłębiona diagnostyka


Pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki wstępnej. Na podstawie tych badań lekarz potwierdza lub wyklucza chorobę nowotworową. Etap wstępnej diagnostyki nie powinien trwać dłużej niż 5 tygodni. 
W celu określenia rodzaju wykrytego nowotworu, stopnia zaawansowania wykonuje się diagnostykę pogłębioną. Czas na przeprowadzenie diagnostyki pogłębionej nie powinien przekroczyć 4 tygodni. 
Od momentu, gdy pacjent zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni.


3) Kompleksowa opieka i szybka terapia


Lekarz specjalista kieruje pacjenta ze zdiagnozowanym nowotworem na konsylium właściwego dla danego rodzaju nowotworu. Zespół specjalistów decyduje o sposobie i harmonogramie leczenia. Następnie wybierany jest koordynator prowadzący pacjenta aż do zakończenia jego leczenia.


4) Skoordynowana opieka długofalowa po zakończonej terapii


Po zakończeniu leczenia koordynator przekazuje pacjenta (wraz z dokumentacją i zaleceniami) pod opiekę specjalisty odpowiedzialnego za wstępną diagnostykę. Jeśli wyniki badań nie wykazują pogorszenia stanu zdrowia, pacjent z programem stałej opieki długofalowej kierowany jest do lekarza rodzinnego, który staje się ponownie dla pacjenta lekarzem prowadzącym. 


W SPZZLO Warszawa-Żoliborz, w ramach pakietu onkologicznego, wykonywane są wysokospecjalistyczne badania diagnostyczne w Pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego w przychodni przy ul. Żeromskiego 13 – tel. 22 697 05 10, 664 940 746. 


Więcej informacji odnośnie Szybkiej Terapii Onkologicznej znaleźć można na stronie www.pakietonkologiczny.gov.pl. 

drukuj do pdf

powrót do listy aktualności
Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje UE
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2020