spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

bip

Rejestr kontroli

 

lp.

Data

Jednostka kontrolująca

Szczegóły kontroli

1

20.01.2017 

Biuro Polityki Zdrowotnej 

Zadania statutowe 

      2      19.04.2017  NarodowyFundusz Zdrowia  Kardiologia dla Dzieci 
      3      05.05.2017  Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku  Dokumentacja medycyny pracy w poradni przy ul. Kochanowskiego 19 
     4      26.05.2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie  Kontrola doraźna na wypadek awarii urządzenia chłodniczego 
     5      26.06.2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie  Kontrola w zakresie szczepień ochronnych 
 6 15.01-23.02.2018   Biuro Polityki Zdrowotnej Zadania statutowe, gospodarka finansowa oraz realizacja programów zdrowotnych
 7  20.02.2018  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie  Zabezpieczenie produktów leczniczych zawierających środki odurzające 
 8  05.03.2018  Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Kontrola umów zawartych z MOW NFZ
 9  19.03.2018 

Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Warszawie 

Kontrola związana ze stosowaniem aparatów RTG
10  25.04.2018 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej 
11 09.05.2018 Państwowa Inspekcja Pracy  Kontrola przestrzegania godzin pracy oraz wynagrodzeń umów o pracę 
12 15.05.2018  Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Kontrola realziacji umów w rodzaju stomatologia 
13 18.05.2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie  Ocena w zakresie szczepień ochronnych i dokumentacji szczepień 

 

drukuj do pdf

Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje unijne
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2019