spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

bip

Ochrona Danych Osobowych

MONITORING WIZYJNY


W związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w SPZZLO Warszawa-Żoliborz na terenie poniższych przychodni:

1) Przychodnia Szajnochy ul. Szajnochy 8, Warszawa;

2) Przychodnia Klaudyny, ul. Klaudyny 26B, Warszawa;

3) Przychodnia Żeromskiego, ul. Żeromskiego 13, Warszawa;

Zgodnie z wymogiem wynikającym z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (tzw. RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu wizyjnego ( plik pdf )INSPEKTOR OCHRONY DANYCHW SPZZLO Warszawa-Żoliborz został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
Inspektor Ochrony Danych jest dostępny za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e- mail: iod(at)spzzlo.pl lub tel. 798 117 834,
adres: Przychodnia Szajnochy, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa.


Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy, w szczególności:


1)informowanie Administratora, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2)monitorowanie przestrzegania przepisów RODO w SPZZLO Warszawa-Żoliborz, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3)udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO, a także wspieranie Administratora przy przeprowadzaniu takiej oceny, w tym konsultowanie przy dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych;

4)współpraca z organem nadzorczym;

5)pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

drukuj do pdf

Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje unijne
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2019