spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

zamówienia publiczne

Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu:
Dostawa materiałów i urządzeń stomatologicznych - nr 2
(Ogłoszenie dodano: 07.03.2019)
(Termin składania ofert: 15.03.2019)
Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Zmiany, zawiadomienia:
Ogłoszenie o zamówieniu:
Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych
(Ogłoszenie dodano: 15.02.2019)
(Termin składania ofert: 26.02.2019)
Odpowiedzi na zapytania:
Unieważnienie przetargu:
Zmiany, zawiadomienia:
Ogłoszenie o zamówieniu:
Dostawa systemu do pobierania krwi
(Ogłoszenie dodano: 30.01.2019)
(Termin składania ofert: 08.02.2019)
Odpowiedzi na zapytania:
Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Zmiany, zawiadomienia:
Ogłoszenie o zamówieniu:
Dostawa aparatów USG - 1/D/2019
(Ogłoszenie dodano: 07.01.2019)
(Termin składania ofert: 25.01.2019)
Odpowiedzi na zapytania:
Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Zmiany, zawiadomienia:
Ogłoszenie o zamówieniu:
Dostawa szczepionek -19.D.2018
(Ogłoszenie dodano: 09.11.2018)
(Termin składania ofert: 13.12.2018)
Odpowiedzi na zapytania:
Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Zmiany, zawiadomienia:
Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje unijne
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2019