spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

Oferty pracy

Oferty pracy

Zatrudnimy lekarza do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 6

Wymiar czasu pracy i forma zatrudnienia do uzgodnienia. 

Telefon kontaktowy: 22 833 58 88, fax: 22 833 58 82Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

Administratorem jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa nr tel.: 22 833 58 88.
Inspektor ochrony danych jest dostępny za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e- mail: iod(at)spzzlo.pl lub tel. 798 117 834, adres: Przychodnia Szajnochy, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa.

Cele przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe kandydatów są zbierane przez SPZZLO Warszawa-Żoliborz, w celu niezbędnym dla realizowania procesów rekrutacyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych: dane osobowe kandydatów nie są ujawniane innym odbiorcom.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.

Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawo do wniesienia skargi:

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podstawa podania danych osobowych 

Podanie przez kandydatów swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w oparciu oprofilowanie.


drukuj do pdf

powrót do listy ofert pracy
Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje unijne
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2018