spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

o nas

Historia i filozofia

Przychodnia przy ul. SzajnochySamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz jest jednym z największych tego typu zakładów w Polsce. Swoją działalnością obejmuje tereny dzielnic Żoliborza i Bielan oraz gminy Łomianki. Siedziba zakładu mieści się przy ul. Szajnochy 8. W skład zespołu wchodzi 12 przychodni, w których funkcjonują poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne.


SPZZLO Warszawa-Żoliborz to nowoczesny zakład opieki zdrowotnej, świadczący usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), specjalistyki, stomatologii i ortodoncji, rehabilitacji, diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej, leczenie uzależnień i współuzależnień, transportu medycznego, medycyny szkolnej oraz medycyny pracy.

 

Nasza misja to:


ŚWIADCZYMY PROFESJONALNE USŁUGI MEDYCZNE W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE PACJENTÓW


Nasza kadra:

Jednym z naszych atutów, który pozwala na świadczenie usług na wysokim poziomie jest wykwalifikowana, doświadczona kadra medyczna. Opiekę nad pacjentami sprawują: lekarze (w tym z pierwszym lub drugim stopniem specjalizacji bądź tytułem doktora nauk medycznych), pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, masażyści i technicy. Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności. Lekarze i pielęgniarki uczestniczą w interdyscyplinarnych szkoleniach medycznych. Wielu pracowników posiada dodatkowo specjalistyczne certyfikaty w zakresie obsługi nowoczesnej aparatury diagnostycznej i pomiarowej oraz świadectwa ukończenia kursów specjalistycznych (m. in. w zakresie szczepień ochronnych, diabetologii, przemocy w rodzinie, EKG, promocji zdrowia, itp.)


Promocja zdrowia

Zakład systematycznie rozszerza ofertę skierowaną do pacjentów o działania promocyjne i programy profilaktyczne, biorąc  czynny udział w realizacji wielu programów profilaktycznych finansowanych przez Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.


drukuj do pdf

Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje UE
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2020