spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

o nas

Nagrody

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował 680 przedsiębiorstw ochrony zdrowia pod kątem stosunku zysku netto do przychodów.

W rankingu Efektywna Firma 2012 znalazły się zakłady, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych na przestrzeni lat 2008-2011 wyniosła co najmniej 5 procent.

 

Przychody operacyjne to przychody z podstawowej działalności operacyjnej podmiotu gospodarczego, będące elementem wyniku finansowego.

 

Efektywna Firma 2012

 

Wskaźnik zysku netto do przychodów operacyjnych określa rentowność sprzedaży, która informuje, ile zysku po opodatkowaniu (netto) wypracowują wszystkie przychody z działalności, czyli jaką część lub jaki procent wszystkich przychodów stanowi zysk po opodatkowaniu. Im wskaźnik jest wyższy tym lepiej, gdyż przedsiębiorstwo generuje większe przychody ze wszystkich rodzajów działalności i dzięki temu przynosi większy zysk.

 

Dyplom Efektywna Firma 2012

 

Wyróżnienie w rankingu Efektywna Firma wskazuje na dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa, a tym samym na skuteczne zarządzanie i efektywne prowadzenie działalności gospodarczej.

 

12.04.2013

drukuj do pdf

powrót do listy nagród
Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje UE
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2020