spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

o nas

Zarząd / kierownictwo

Lek. med. Małgorzata Zaława – Dąbrowska

Dyrektor 

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (II stopień specjalizacji z pediatrii, II stopień specjalizacji z alergologii), studiów podyplomowych na SGH z zakresu Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia, Zarządzania Spółką Prawa Handlowego Ochrony Zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznymoraz Zarządzanie Ryzykiem w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz pediatra i lekarz alergolog oraz kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika Specjalistycznej Przychodni dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kochowskiego 4. Dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz od 2005

 


Alicja Szymaniuk 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) -  tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Wewnętrznegooraz Zarządzanie Ryzykiem w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada duże  doświadczenie zawodowe. Od 1982 roku do chwili obecnej związana z pracą w księgowości  i finansach, w tym w przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielczych i spółkach prawa handlowego. Od 1992 roku na stanowisku głównego księgowego.

 

Danuta Wąsowska


Z-ca Dyrektora ds. Organizacji i Kontraktów Medycznych

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Zarządzania i Marketingu. Ukończone studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku Europejski Model Zarządzania oraz Zarządzanie Ryzykiem w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletnie doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia, głównie w pracy związanej z organizacją i systemami zarządzania jakością. Na obecnym stanowisku od kwietnia 2012 r.

 

 

Ewa Szczygielska 

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Średniego Personelu Medycznego 

Magister pielęgniarstwa Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz absolwentka Podyplomowego Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Akademii Medycznej w Poznaniu. Wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach: pielęgniarskich, nauczyciela praktycznej nauki zawodu oraz kierowniczych, w tym na stanowisku kierownika Przychodni przy ul. Kleczewskiej 56. Ukończone liczne kursy i szkolenia z zakresu: dokumentacji medycznej, ochrony danych osobowych, zarządzania i funkcjonowania podmiotów leczniczych. Na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Średniego Personelu Medycznego od 01.11.2015 r.

 

 


Jacek Derek

Z-ca Dyrektora ds. Logistyki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Wydział Ekonomiki Produkcji. Ukończone podyplomowe studia menedżerskie i podyplomowe studia w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w ochronie zdrowia, głównie w zakresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury, systemów IT, zamówień publicznych i zaopatrzenia. Na obecnym stanowisku od listopada 2017r.

drukuj do pdf

Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje UE
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2020